Specializace na znalecké posudky

kontakt_mail

Znalecké posudky motorových vozidel

Jako soudní znalec mám oprávnění provádět nabízené služby pro firmy, instituce i soukromé osoby. Zabývám se znaleckými posudky a nebo vypracovávám odborná vyjádření.

Proč znalecký posudek

 • vklad vozidla do majetku firmy

 • vyřazení vozidla z majetku firmy

 • vypořádání podílu při likvidaci firmy

 • vypořádání dědictví

 • rozvodové řízení

 • změna vlastnictví

 • zpětný leasing

 • zástava majetku

 • ocenění pro úvěry a půjčky

 • koupě či prodej vozidla

posudky obsahují

 • Vyhotovení znaleckých posudků

 • Stanovení obvyklé ceny - ocenění

 • Posouzení technického stavu

 • Výpočet majetkové újmy - kalk. škody, opravy

 • Odborná konzultace - poradenství

 • Potvrzení o rozsahu poškození